แชร์ประสบการณ์ เตรียมตัวอย่างไร เมื่อลูกสาวมีประจำเดือนครั้งแรก !!
ขัดแล้วผิวหน้าผ่องขึ้นล่ะค่ะ
THE WAY SHE SMOOTHES - Soap & Glory
beWild POP Multi Liptint
 Eucer8n Dermi Capillaire สูตร Anti-Dandruff

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดมดลูกแบบส่องกล้องควรเตรียมตัวอย่างไร ?

    


        เมื่อผู้หญิงมีความจำเป็นต้องรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ โดยเฉพาะอวัยวะที่อยู่ข้างในและจำเป็นต้องได้รับการรักษาแบบผ่าตัดมดลูกแบบส่องกล้องจะกังวลเกี่ยวกับการเตรียมตัว ไม่รู้ว่าต้องเตรียมตัวหรือปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างก่อนผ่าตัด ซึ่งความสำเร็จในการผ่าตัดมดลูกแบบส่องกล้องนั้นนอกจากจะอาศัยประสบการณ์ เทคนิคและความชำนาญของแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดแล้ว ยังขึ้นอยู่กับการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดที่เหมาะสมอีกด้วยค่ะ

ทำไมถึงต้องเตรียมตัวก่อนผ่าตัดมดลูกแบบส่องกล้อง ?

การเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดนั้นมีความสำคัญมาก เพราะจะทำให้การฟื้นตัวได้เร็วหลังการผ่าตัดมดลูกออก และแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดก็จะทราบประวัติของผู้ป่วย ได้มีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนที่ทำการผ่าตัด ซึ่งการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดมดลูกแบบส่องกล้องนั้นมีความสำคัญดังนี้

1. เพื่อลดความเสี่ยงต่อความเจ็บป่วยขณะผ่าตัดมดลูกและหลังผ่าตัด

2. ทำให้ลดการเลื่อนการผ่าตัดผู้ป่วยออก

3. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการนอนโรงพยาบาลนานขึ้นเนื่องจากรักษาอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

4. ทำให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด

5. ทำให้มีการวางแผน การประเมินให้ยาระงับความรู้สึกขณะผ่าตัดได้อย่างเหมาะสม

6. ลดความวิตกกังวลของผู้ป่วย

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัดมดลูกแบบส่องกล้องมีอะไรบ้าง ?

แพทย์จะสอบถามประวัติ ตรวจร่างกายและตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพพื้นฐานของผู้ที่เข้ารับการผ่าตัด ถ้าผลการตรวจร่างกาย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีความผิดปกติอาจต้องให้แพทย์เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรมช่วยดูและประเมินร่างกายก่อนการผ่าตัด ส่งปรึกษาวิสัญญีแพทย์ เพื่อประเมินความพร้อมในการให้ยาระงับความรู้สึกในระหว่างการผ่าตัด ต้องงดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนผ่าตัด อาจต้องมีการสวนอุจจาระ และโกนขนบริเวณหัวหน่าวก่อนผ่าตัด 2 ชั่วโมง หากดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ ต้องงดก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ ถ้ารับประทานยาละลายลิ่มเลือด ต้องงดยาก่อนอย่างน้อย 7 วัน ถ้าไม่สบายในวันที่ใกล้ผ่าตัด เช่น เป็นหวัดหรือมีอาการผื่นคัน ควรแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนเพื่อจะได้รักษา อาการที่ไม่สบายก่อนให้หายก่อนเข้ารับการผ่าตัดมดลูก ทำตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด กินยา และเข้ารับการตรวจตามนัด

         การประเมินและเตรียมตัวผู้ป่วยให้พร้อมก่อนเข้ารับการผ่าตัดมดลูก จำเป็นต้องใช้ความชำนาญและแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการผ่าตัดด้วยเทคนิคนี้ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย จะทำให้การผ่าตัดมดลูกแบบส่องกล้องของผู้ป่วยประสบผลสำเร็จ สามารถฟื้นตัวได้เร็ว ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัดมดลูก ผู้ป่วยมีความปลอดภัยในการผ่าตัด ทำให้เกิดความมั่นใจในการรักษาทั้งทีมแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยคลายความกังวล ในวันที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดจริง ทำให้การผ่าตัดเสร็จสิ้นไปด้วยดี ทั้งผู้ป่วยและแพทย์

 #ผ่าตัดมดลูกแบบส่องกล้อง

Add Comment


Advertisement

สมัครเพื่อรับข่าวสารจากเรา

* indicates required