แชร์ประสบการณ์ เตรียมตัวอย่างไร เมื่อลูกสาวมีประจำเดือนครั้งแรก !!
ขัดแล้วผิวหน้าผ่องขึ้นล่ะค่ะ
THE WAY SHE SMOOTHES - Soap & Glory
beWild POP Multi Liptint
 Eucer8n Dermi Capillaire สูตร Anti-Dandruff

CELLULAR POWER INFUSIONCELLULAR POWER INFUSION จาก LA PRAIRIE:

กลไกสามมิติเพื่อเหนี่ยวรั้งผิวจากกาลเวลา
Cellular Power Infusion คือผลงานสุดยอดแห่งอัจฉริยกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อความงามจากลา แพรรี ในการใช้กลไกและชะลอการก่อตัวริ้วรอยแห่งวัยระบบสามมิติอันทรงเอกลักษณ์มาฟื้นบำรุงผิวในทุกลำดับขั้นของภาวะย่างเข้าสู่กระบวนการชราภาพ เพื่อยืดอายุความงามอ่อนเยาว์แห่งสภาพผิวให้ยาวนานออกไปอย่างที่สุด ปฏิบัติการไตรภาคของผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมถึงการป้อนสารความงามบำรุงผิว และปกป้องผิวจากความเครียดภายนอก, เปิดโอกาสให้กลไกผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวใหม่ดำเนินไปอย่างราบรื่น พร้อมเอื้อต่อการฟื้นฟู จัดระเบียบโครงสร้างผิวตามกระบวนการธรรมชาติ

เมื่อผิวไม่อาจบ่งบอกถึงอายุได้อีกต่อไป
“คุณสมบัติโดดเด่นสำคัญของ Cellular Power Infusion อยู่ที่การพัฒนากลไกสามมิติ ปฏิบัติการร่วมกันต่อปัจจัยสำคัญต่างๆ ซึ่งส่งผลในการก่อตัวริ้วรอยแห่งวัยของผิว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวที่อ่อนล้า โรยแรง เซลล์ผิวทำงานถดถอย หรือไม่เต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนภาวะร่วงโรยของเนื้อเยื่อผิวโดยรวม” ดร.สเวน โกฮลา (Dr. Sven Gohla) รองประธานฝ่ายวิจัย และพัฒนาของลา แพรรีอธิบาย “ปรากฏการณ์สำคัญนี้ อยู่ที่การเป็นผู้นำทางการศึกษาวิจัยเรื่องการสื่อสารระหว่างเซลล์ ซึ่งลา แพรรีเองทำวิจัยในขอบข่ายนี้มาเป็นเวลานานมาก ผลที่ได้ อำนวยให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟื้นบำรุงผิวดุจแปรสภาพใหม่ได้อย่างแท้จริง ก่อปรากฏการณ์ชะลอกระบวนการก่อตัวริ้วรอยแห่งวัยด้วยปฏิบัติตรงสู่ทุกจุดเป้าหมายอันเป็นต้นกำเนิดสภาพร่วงโรยของผิว”


ปฏิบัติการสามมิติต่อกระบวนการชราภาพผิว
กุญแจสำคัญสู่ปฏิบัติการลดริ้วรอยแห่งวัยอันสุดพิเศษเหนือธรรมดาของ Cellular Power Infusion อยู่ที่ประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเป็นระบบต่อมิติทั้งสามของผิว อันมีส่วนรับผิดชอบต่อกระบวนการชราภาพ นั่นคือหน่วยสร้างพลังในเซลล์ผิวแต่ละตัว, ตัวเซลล์ผิวเอง และโครงสร้างของผิว

มิติที่ 1: เปิดโอกาสให้ผิวได้สร้างพลังงานอย่างเต็มที่
ไมโตคอนเดรีย (mitochondria) เป็นหน่วยสร้างพลังงานอยู่ภายในเซลล์ผิว เปรียบเสมือนสถานีจ่ายพลังงานป้อน หรือหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย การทำงานของไมโตคอนเดรียจะชะลอตัว เสื่อมถอยลงไปตามวัยที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความเสียหายทับถมตัวในหน่วยไมโตคอนเดรียเอง และในส่วน DNA ของไมโตคอนเดรียด้วย
Cellular Power Infusion จะช่วยลดการสูญเสียพลังงานด้วยการฟื้นบำรุงผิว เปิดโอกาสให้ไมโตคอนเดรียทำหน้าที่เป็นสถานีจ่ายพลังงานผิวได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อผิวได้รับการประจุพลังงานอย่างเต็มที่ ก็ย่อมสามารถทำงานต่างๆ ได้อย่างราบรื่นถึงขีดสุด

มิติที่ 2: การสื่อสาร และการทำงานของเซลล์ผิว
สมรรถภาพการทำงานของเซลล์ผิว อันรวมถึงเซลล์ต้นกำเนิด (stem cell) ของหนังกำพร้า จะถดถอยลงไปตามวัย เป็นเหตุให้เซลล์เหล่านี้สูญเสียพลังงานในการแพร่รกำเนิดเซลล์ผิวใหม่มาผลัดเปลี่ยน เมื่อปราศจากการผลัดเปลี่ยนเซลล์เพื่อฟื้นฟูสภาพตัวเองอย่างต่อเนื่อง ราบรื่นเพื่อซ่อมแซมความเสียหายซึ่งบังเกิดขึ้นระหว่างวัน ผิวก็เริ่มเสื่อมสภาพลงไปตามลำดับ ปรากฏให้เห็นเป็นริ้วรอยแห่งวัยเด่นชัดยิ่งขึ้น
Cellular Power Infusion ปกป้อง และเปิดโอกาสให้เซลล์ผิวดำเนินกระบวนการผลัดใหม่ด้วยการก่อภาวะโน้มนำให้เซลล์ต้นกำเนิดทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องในการให้กำเนิดเซลล์ผิวใหม่ที่เต็มไปด้วยน้ำหล่อเลี้ยง และพลังงาน เพื่อลำเลียงตัวขึ้นมาสู่พื้นผิวชั้นบนสุด
นี่คือการเปิดโอกาสให้กระบวนการผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวตามกลไกธรรมชาติดำเนินไปอย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพ พร้อมก่อปราการปกป้องผิวให้พ้นจากความเครียดในสภาพแวดล้อม

มิติที่ 3: กระบวนการผลัดใหม่ และการจัดระเบียบโครงสร้างของเนื้อเยื่อผิว
โครงสร้างระดับอณูภายนอก และระหว่างเซลล์ ประกอบไปด้วยเส้นใยคอลลาเจน, อิลาสติน, ไฟโบรเนคติน และกรดไฮยาลูรอนิก องค์ประกอบเหล่านี้ร่วมกับเตรียมผิวให้พร้อมรับการรุกราน และลดความเสียหายที่ย่อมบังเกิดขึ้นระหว่างวัน และทุกวัน ทว่าเมื่ออายุมากขึ้น โครงสร้างภายนอกเซลล์เหล่านี้ย่อมเสื่อมถอย ด้อยสมรรถนะ นำไปสู่การก่อตัวริ้วเส้นบาง และริ้วรอยย่น
Cellular Power Infusion ช่วยฟื้นบำรุงผิว เอื้อต่อการจัดระเบียบโครงสร้าง และการผลัดเปลี่ยนเนื้อเยื่อผิว อีกทั้งยังส่งผลในแง่ของการฟื้นฟูความยืดหยุ่น แน่นกระชับเพื่อลดการปรากฏของริ้วเส้นบางและริ้วรอยย่น

ประสิทธิภาพร่วมสุดพิเศษเหนือธรรมดาของส่วนผสมหลัก
ศาสตร์ชั้นสูงอันซับซ้อนเบื้องหลัง Cellular Power Infusion นั้นคือการหลอมรวมสารประกอบหลักทั้งห้าเข้ากับผลงานการค้นพบที่จดสิทธิบัตรแล้ว และอยู่ระหว่างจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับเรื่องของวิศวกรรมเนื้อเยื่อผิว และการสื่อสารระหว่างเซลล์ผิว บทหลอมรวมนี้ กลายเป็นอานุภาพฟื้นบำรุงความแข็งแรงให้ผิวสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และราบรื่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน นำพาผิวไปสู่จุดที่สมดุลระหว่างความงาม กับสภาพอ่อนเยาว์

• Swiss Snow Algae จากพืชสายพันธุ์พิเศษ มีความโดดเด่นศักยภาพทางการดำรงชีวิตอยู่รอดท่ามกลางสภาพแวดล้อมแปรปรวนรุนแรงแห่งเทือกเขาแอลป์เขตสวิส พฤกษาสกัดที่ได้ ถ่ายทอดประสิทธิภาพตัวเองให้พ้นภัยรุกรานจากความเครียดในสภาพแวดล้อม รวมถึงช่วยลดปัญหาการสูญเสียพลังงาน อีกทั้งยังช่วยปกป้องหน่วยรหัสชีวภาพอันเปราะบางของหน่วยจ่ายพลังงานเซลล์ให้พ้นการรุกรานจากอนุมูลอิสระ จึงเท่ากับช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ผิว เปิดโอกาสให้กระบวนการผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวดำเนินไปอย่างราบรื่น
• Exclusive Skin Renewal Peptide คือเพพไทด์เอกสิทธิ์เฉพาะลา แพรรี ที่จะช่วยเปิดโอกาสให้หน่วยสร้างพลังงานเซลล์ผิวทำงานได้ตามปรกติ เป็นการเอื้อต่อระบบการทำงานของผิวในแง่ของการผลัดเปลี่ยนหน่วยรหัสชีวภาพตามธรรมชาติ ตลอดจนฟื้นบำรุง DNA ของไมโตคอนเดรีย นอกจากนี้ ยังช่วยเอื้อต่อการผลิต และผลัดเปลี่ยนใหม่ขององค์ประกอบหลักต่างๆ ทางโครงสร้างภายนอกเซลล์ อย่างคอลลาเจน, อิลาสติน และกรดไฮยาลูรอนิก จึงเท่ากับมีส่วนในการพัฒนาสมดุลทางโครงสร้างผิว ฟื้นฟูความยืดหยุ่น แน่นกระชับ
• Phyto Stem Cell Extract มีองค์ประกอบจากสารประกอบเซลล์ต้นกำเนิดขององุ่นแดงสวิส ซึ่งจะช่วยปกป้อง และชะลอการเข้าสู่ภาวะชราภาพของเซลล์ต้นกำเนิดในหนังกำพร้า
• Tissue Guidance Matrix คือส่วนผสมที่เอื้อต่อการจัดระเบียบ ก่อตัวโครงสร้างผิว เปิดโอกาสให้เซลล์ผิวแพร่กำเนิดใหม่ได้อย่างราบรื่น อันนำไปสู่การก่อตัวเนื้อเยื่อผิวชุดใหม่ อีกทั้งยังมอบอานุภาพปลอบประโลม และปกป้องผิวจากตัวก่อความระคายเคืองในสภาพแวดล้อม
• Exclusive Cellular Complex ส่วนผสมเชิงซ้อนเอกสิทธิ์ลา แพรรี จะช่วยฟื้นบำรุงผิวให้ดำเนินกระบวนการผลัดเปลี่ยนตามธรรมชาติอย่างราบรื่น ปรกติ พร้อมกับมอบความชุ่มชื่น ป้อนสารความงามอันเอื้อต่อการทำหน้าที่ต่างๆ ของเซลล์ผิว

ลั่นไกประจุพลังงานฟื้นบำรุงผิว
บรรดาส่วนผสมปฏิบัติการใน Cellular Power Infusion มีสภาพเป็นสารบริสุทธิ์ เพื่อถ่ายทอดอานุภาพความงามสูงสุด จึงต้องทำการผสมสูตรสดใหม่ในทันทีก่อนใช้ ด้วยเหตุนี้ สูตรผลิตภัณฑ์จึงได้รับการเก็บกักจัดแยกอยู่ในขวดแก้วสองส่วน
การกระตุ้นกลไกปลดปล่อยอานุภาพความงามบังเกิดขึ้นต่อสายตาของคุณเมื่อบิดฐานขวดสีเงินไปทางขวาจนช่องหน้าต่างสีม่วงลาเวนเดอร์เปลี่ยนไปเป็นสีเงิน และได้ยินเสียงดังคลิ้ก เท่านั้นก็เขย่าขวดเพื่อพบกับการประจุพลังงานระหว่างความเข้มข้นของสารปฏิบัติการในเนื้อสีน้ำเงินสว่างใส ที่แพร่ตัวเข้าสู่สูตรซีรั่มเนื้อใส เมื่อสูตรทั้งหมดในขวดแก้วกลายเป็นสีสีม่วงไลแล็ค นั่นหมายความว่าสูตร Cellular Power Infusion ทั้งสองได้หลอมรวมกลายเป็นหนึ่งเดียว และคงสถานะปฏิบัติการได้นานประมาณ 7 – 10 วัน

คลายฝาจุก และบีบลูกยางเพื่อให้ Cellular Power Infusion ลำเลียงตัวเข้าไปในอยู่ในก้านแก้ว ใช้สูตรความงามปริมาณสองก้านแก้วหยดลงในฝ่ามือแล้วลูบไล้ด้วยปลายนิ้วให้ทั่วผิวหน้าที่ผ่านการทำความสะอาด รวมถึงลำคอ และเนินอก ให้ผิวได้ดูดซับรับอานุภาพของ Cellular Power Infusion อย่างเต็มที่ก่อนดำเนินกิจวัตรการถนอมผิวตามปรกติของคุณ

ควรใช้ Cellular Power Infusion วันละสองครั้งเป็นเวลา 28 ถึง 40 วันให้สอดคล้องกับวงจรผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวตามธรรมชาติ หลังจากชุดแรกที่ใช้ ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ให้ครบปริมาณในทุกๆ สามเดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังช่วงเวลาที่ผิวต้องเผชิญความเครียดอย่างหนัก อย่างเช่น การขึ้นเครื่องบินเป็นเวลานาน หรือภาวะเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉับพลัน
 


CELLULAR POWER INFUSION
เอกสารข้อมูล
ส่วนผสมสำคัญ

Swiss Snow Algae
• ปกป้องหน่วยสร้างพลังงานของเซลล์ผิวให้พ้นจากอนุมูลอิสระ/ความเครียดในสภาพแวดล้อม
• ช่วยยืดอายุการทำงานของผิวพรรณผ่าน Sirt1, Sirt6 และ Klotho (กลุ่มโปรตีนอายุวัฒนะในผิว)
• เปิดโอกาสให้ระบบผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวใหม่ตามกลไกธรรมชาติดำเนินไปอย่างราบรื่น
• ทวีความแข็งแรงให้แก่ระบบลดการเกิดอ๊อกซิเดชั่นตามธรรมชาติของผิว

Tissue Guidance Matrix
• ช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ผิว
• ป้อนสารความงามจำเป็น อันเอื้อต่อการฟื้นบำรุงเนื้อเยื่อผิว
• ฟื้นบำรุงผิวในการสร้างกรดไฮยาลูรอนิก
• มอบอานุภาพปลอบประโลม และบรรเทาสภาพเครียดของผิว

Phyto Stem Cell Extract (สกัดจากองุ่นแดงของสวิส)
• ปกป้องเซลล์ต้นกำเนิดของหนังกำพร้าให้พ้นจากความเครียด/อนุมูลอิสระ
• ช่วยชะลอการเสื่อม และชราภาพของเซลล์ผิว

Skin Renewal Peptide
• ช่วยฟื้นบำรุงการผลิตคอลลาเจน, กรดไฮยาลูรอนิก, อิลาสติน, ไฟโบรเนคติน และลามินิน
• เปิดโอกาสให้เซลล์ต้นกำเนิดในหนังกำพร้าทำหน้าที่ของตนตามธรรมชาติอย่างราบรื่น
• ฟื้นบำรุงระบบผลัดเปลี่ยนตัวเองของผิว
• ยืดอายุการทำงานของเซลล์ผิว

Exclusive Cellular Complex
• เปิดโอกาสให้กระบวนการแพร่กำเนิดเซลล์ผิวตามธรรมชาติดำเนินไปอย่างราบรื่น มอบความชุ่มชื่นพร้อมสารความงามอันเอื้อต่อการทำงานต่างๆ ของผิวให้ดำเนินไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ส่วนผสมเพิ่มเติม:
Grape Seed Extract
• ปกป้องเซลล์ผิวจากความเครียดเพราะปฏิกิริยาอ๊อกซิเดชั่น
• รับมือกับอนุมูลอิสระ
• ป้องกัน และลดความเสียหายอันสืบเนื่องจากภัยรุกรานในสภาพแวดล้อม
• บรรเทาความเครียดผิว และลดสภาพรอยแดงระคายเคือง
• ลดการเกิดปฏิกิริยาไกลเคชั่น สาเหตุที่ทำให้คอลลาเจนเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร

Carica Papaya Fruit Extract
• ทำให้ผิวอ่อนนุ่ม เอื้อต่อการลอกตัวเซลล์ผิวเสื่อมสภาพ
• ช่วยให้ผิวปรากฏสภาพอ่อนเยาว์ยิ่งขึ้น

Lepidium Sativum Sprout Extract
• ปกป้องผิวจากมลภาวะ
• ช่วยป้องกัน และลดความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับเซลล์ผิว
• ปกป้องผิวจากความเครียดในสภาพแวดล้อม
 

วิธีใช้ :
บิดฐานขวดสีเงินไปทางขวา 90องศาจนช่องหน้าต่างสีม่วงเปลี่ยนไปเป็นสีเงิน เพื่อให้สูตรผลิตภัณฑ์รวมตัวกัน เขย่าให้เข้ากันจนสูตรผลิตภัณฑ์รวมตัวกันเป็นสีม่วงอมน้ำเงิน คลายฝาจุก บีบลูกยาง และหยดลิควิดลงสู่ฝ่ามือ ทำซ้ำอีกครั้งเพื่อบีบลิควิดให้ได้อีกหยดสำหรับการใช้หนึ่งครั้ง
ในตอนเช้า และค่ำคืน ใช้ปลายนิ้วลูบไล้ลงบนผิวที่ผ่านการทำความสะอาด และสมดุลโทน ปล่อยให้ซึมซาบลงสู่ผิวหมดจดก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ถนอมผิวประจำวันตามปรกติต่อไป

เมื่อผสมสูตร Cellular Power Infusion ให้อยู่ในสภาพปฏิบัติการ ก็จะใช้ได้นานประมาณ 7 ถึง 10 วัน

ควรใช้อย่างต่อเนื่อง 28 ถึง 40 วันให้สอดคล้องไปกับวงจรผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวตามธรรมชาติ

หลังจากใช้ชุดแรกจนหมด ใช้ Cellular Power Infusion นี้อีกครั้งให้ครบชุดในทุก 3 ถึง 4 เดือน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังช่วงเวลาที่ผิวต้องเผชิญกับความเครียดอย่างหนัก, ขึ้นเครื่องบินเป็นเวลานาน, เจ็บป่วย และเปลี่ยนอากาศ หรือฤดูเฉียบพลัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
บรรจุภัณฑ์:  ขวดแก้วสี่หลอดพร้อมก้านหยดทำจากแก้วอยู่ภายใน บรรจุอยู่ในกล่องหนังสีขาวงามสง่า

Cellular Power Infusion ขนาด 4 x 7.8 มล. ราคา 19,000 บาท

 เซ็นทรัล ชิดลม ลาดพร้าว บางนา ปิ่นเกล้า พระราม 2 แจ้งวัฒนะ
 เดอะมอลล์ บางกะปิ
 สยามพารากอน และเอ็มโพเรี่ยม


Advertisement

สมัครเพื่อรับข่าวสารจากเรา

* indicates required