REGISTER LOG IN
 
 
WEBBOARD
 
วิธีนับ หน้า 7 หลัง 7
December 06, 2005 162,725 View Post by : StrawberryPinky Rate :

ความหมายที่แท้จริง

7 หน้าหมายความว่า 7 วันก่อนรอบเดือนจะมา

7 วัน หลังหมายความว่า 7 วันนับจากวันแรกที่รอบเดือนมาสมมุติว่ารอบเดือนมาวันที่ 10 11 12 13

7วันหน้า หรือ7วันก่อนคือวันที่ 3 4 5 6 7 8 9

7 วันหลัง คือวันที่ 10 11 12 13 14 15 16กรณี 7วันหลัง

ถ้าไม่มีการร่วมเพศในวันที่มีรอบเดือน ก็แปลว่าจะมีวันที่มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยแค่ไม่กี่วัน ถ้ามีรอบเดือน 3 วัน ก็มีวันปลอดภัยเหลือ 4วัน ถ้ารอบเดือนมา 5 วันก็จะมีวันปลอดภัยเหลือ 2 วัน ตรงไปตรงมา (ถ้าคุณจะฝ่าไฟแดงก็สามารถทำได้ แต่ก็ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ไม่มีอันตรายอะไร)กรณี7วันหน้า หรือ7วันก่อน

ก็แปลว่าคุณต้องรู้ว่าจะมีรอบเดือนคราวต่อไปเมื่อไหร่ คุณจึงสามารถกะได้ว่า 7 วันนั้นคือวันที่เท่าไหร่ สมมุติว่าคุณสามารถกะได้ว่ารอบเดือนคุณจะมาเดือนหน้าวันที่ 13 คุณก็รู้ได้ว่าวันปลอดภัยคือวันที่ 6 7 8 9 10 11 12 ดังนั้นพอถึงวันที่ 6 คุณก็รู้ว่าถึงวันปลอดภัยแล้ว มีเพศสัมพันธ์กันได้โดยไม่ต้องกังวลใจว่าจะตั้งครรภ์แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเดือนหน้ารอบเดือนจะมาเมื่อไหร่

การนับวันปลอดภัยนี้ใช้ได้เฉพาะคนที่มีรอบเดือนมา "สม่ำเสมอ" เท่านั้น เช่นคนหนึ่งมีระยะรอบเดือน28วัน ก็แปลว่าทุกๆ 28 วันก็จะมีรอบเดือนครั้งหนึ่ง เช่น รอบเดือนมาวันแรกวันที่ 20 กันยายน นับมาอีก 28 วัน ครบ28 วันตรงกับวันที่ 17 ตุลาคม พอวันที่18 ตุลาคมรอบเดือนก็จะมา เดือนหน้านับไปอีก 28วัน ก็จะครบ28วันตรงกับวันที่14 พฤศจิกายน รอบเดือนก็จะมาวันที่ 15 พฤศจิกายน อย่างนี้เรียกว่ารอบเดือน"มาสม่ำเสมอ" หรือ"มาตรงกำหนด" (แต่ไม่ตรงวันที่ของปฎิทิน]หรืออีกคนมีระยะรอบเดือน 32 วัน ก็แปลว่าทุกๆ 32 วันจะมีรอบเดือนมาครั้งหนึ่ง เช่น รอบเดือนมา วันที่ 11 เมษายน นับมาอีก 32วัน จะครบวันที่ 12 พฤษภาคม ดังนั้นวันที่ 13 พฤษภาคมรอบเดือนก็จะมา คนๆนี้ก็สามารถคาดได้ว่าเดือนมิถุนายน รอบเดือนจะมาวันที่ 14 มิถุนายน ช่วงปลอดภัยของเธอคือ 7 8 9 10 11 12 13 มิถุนายนกรณีที่รอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอ ไม่สามารถใช้วิธีนับวันปลอดภัยได้

อย่างบางคน รอบเดือนมาสะเปะสะปะ เดือนก่อนโน้น มาวันที่ 15ของปฏิทิน เดือนต่อมามาวันที่ 12 แล้วเดือนต่อมามาวันที่ 19 หรือเอาแน่นอนไม่ได้ มาบ้างไม่มาบ้าง อย่างนี้จะใช้วิธีนับวันปลอดภัยไม่ได้ถ้ามีเพศสัมพันธ์ในวันมีรอบเดือนจะปลอดภัยไหม

โดยปกติก็ปลอดภัย ถ้ารอบเดือนคุณไม่มามากกว่าคราวละ 7วันถ้ามีเพศสัมพันธ์เลย 7วันหลังไปวันสองวันจะปลอดภัยไหม

กรณีนี้ต้องอธิบายยาวหน่อย สิ่งแรกที่คุณต้องทราบก็คือ เมื่อไหร่ก็ตามที่มีไข่สุกแล้วไม่มีการปฏิสนธิ อีก 14 วันรอบเดือนก็จะมา สมมุติว่าไข่ตกวันที่ 12 มิถุนายน แล้วไม่มีเพศสัมพันธ์กันเลย วันที่ 26 มิถุนายน รอบเดือนก็จะมาแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าไข่จะตกเมื่อไหร

คนที่รอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอหรือมาสะเปะสะปะ มาบ้างไม่มาบ้าง เอาแน่นอนไม่ได้ ก็ไม่มีทางคำนวนได้แต่ถ้ารอบเดือนมาสม่ำเสมอ คุณกะวันที่รอบเดือนจะมาคราวหน้าได้ คุณก็สามารถกะวันไข่ตกได้ เช่น ระยะรอบเดือนของคุณมาทุก 26 วันแน่นอน ครบ 26 วันก็มา อย่างนี้คุณก็สามารถกะวันรอบเดือนจะมาคราวหน้าได้ เช่น เดือน มิถุนายน รอบเดือนมาวันที่ 11 นับไปอีก 26 วัน ก็ตรงกับวันที่ 6กรกฏาคม ดังนั้นเดือนกรกฏาคม รอบเดือนควรมาวันที่ 7นับถอยหลังมา 14 วัน ก็จะตรงกับวันที่ 23 มิถุนายน ก็คือวันไข่สุก นั่นคือวันไม่ปลอดภัยสุดๆแต่การสุกของไข่ก็ไม่ได้เป๊ะๆ อย่างนั้น อาจสุกก่อนหน้านั้นสองวัน หรือหลังนั้นวันสองวันก็ได้ จึงต้องเผื่อไว้อีก 4 วัน คือวันที่ 21 22 24 25 ดังนั้นวันไม่ปลอดภัยจึงมี 5 วัน คือวันที่ 21 22 23 24 25 มิถุนายนแต่ไข่เมื่อสุกแล้วก็มีคุณสมบัติที่จะอยู่ผสมได้อีก 24 ชั่วโมง ดังนั้นวันไม่ปลอดภัยจึงมีเพิ่มมาอีก 1วัน คือวันที่ 26 (สมมุติว่ามีเพศสัมพันธ์วันที่ 26 ไข่สุกวันที่ 25 ก็ยังท้องได้) ดังนั้นวันไม่ปลอดภัยจึงเพิ่มมาอีก 1 วัน รวมเป็น 6 วันคือ 21 22 23 24 25 26ยัง..ยังไม่หมดแค่นั้น เชื้ออสุจิเมื่อเข้ามาในตัวหญิงนั้น มีคุณสมบัติที่จะผสมกับไข่ได้อีก 48 ชั่วโมง ดังนั้นวันไม่ปลอดภัยจึงมีเพิ่มมาอีก 2 วัน คือวันที่ 19 20 (ถ้ามีเพศสัมพันธ์วันที่ 19 แล้วเกิดไข่สุกวันที่ 21 ก็ท้องได้ ) รวมแล้ววันไม่ปลอดภัยจึงมีเพิ่มมาเป็น 8 วัน คือวันที่ 19 20 21 22 23 24 25 26 จะเห็นได้ว่ากรณีนี้ถ้าคุณมีเพศสัมพันธ์เลย 7 วันหลังไป 2 วัน (รอบเดือนมาวันที่ 11 และ7 วันหลังคือ 11 12 13 14 15 16 17 ) คือวันที่19 ก็ไม่ปลอดภัยแล้วแต่ถ้าเกิดระยะรอบเดือนคุณยาว เช่น 33วันมาครั้ง (ดูตามปฏิทิน รอบเดือนจะเลื่อนออกไปทุกเดือน) กรณีนี้สบายใจได้หน่อยยกตัวอย่างกรณีข้างต้น เป็นอีกคนที่มีระยะรอบเดือน 33 วัน รอบเดือนมาวันที่ 11 มิถุนายน คราวต่อไป(นับไปอีก 33 วัน) รอบเดือนก็จะมาวันที่ 14 กรกฏาคม ไข่คนนี้จะสุกวันที่30มิถุนายน (นับถอยหลังมา 14 วันจากวันที่ 14) วันไม่ปลอดภัย 8 วันนั้นคือ 26 27 28 29 30 มิถนายน 1 2 3 กรกฏาคม ดังนั้นถ้าคนนี้มีเพศสัมพันธ์วันที่ 19 (เลย 7วันหลังมา 2วัน) ก็ยังอุ่นใจว่า ยังห่างจากวันไม่ปลอดภัยแยะ ก็ไม่น่าตั้งท้องจะเห็นได้ว่า คน สองคนมีเพศสัมพันธ์เลย 7 วันหลังไป 2 วันเหมือนกัน แต่โอกาสเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ต่างกัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าระยะรอบเดือนของคนนั้นสั้นหรือยาวสรุป

1. ถ้ารอบเดือนคุณมาไม่ส่ำเสมอ ก็อาจมีเพศสัมพันธ์ช่วงมีรอบเดือนได้ค่อนข้างปลอดภัยถ้ามีรอบเดือนไม่เกิน 7วัน2. ถ้าระยะรอบเดือนของคุณสั้น การมีเพศสัมพันธ์ในช่วง 7วันหลังโดยเฉพาะวันท้ายๆก็หมิ่นเหม่ทีเดียว3. การจะใช้วิธีนับวันปลอดภัย 7หน้า7หลัง ควรเป็นคนที่มีรอบเดือนมาส่ำเสมอ4. หลังจาก "7วันหลัง" (นับจากวันแรกที่รอบเดือนมา) แล้ว ความปลอดภัยจะลดลงเรื่อยๆ จนถึง 8วันอันตรายที่ไม่ปลอดภัยคือช่วงเสี่ยงสุดๆ พอพ้น 8วันอันตรายไปแล้ว ความปลอดภัยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้น จนถึง 7วันก่อนรอบเดือนคราวหน้าจะมาก็จะเป็นช่วงปลอดภัยหายห่วงอีกครั้ง

    StrawberryPinky        

Reply : วิธีนับ หน้า 7 หลัง 7

กรุณา Login ก่อนโพสข้อความ

Comment :  1 06 December 2005
ช่วยตอบที

ช่วงที่ใข่ตกกลางๆรอบเดือนแบบว่า..ประจำเดือนมาวันที่ 8 ผ่านไป 20วันแล้วมีไรกัน..แต่ก็กินยาคุมแบบฉุกเฉิน ไม่รุ้ว่าจามีโอกาสท้องได้รึป่าว เพราะว่าสังเกตที่ข้างกล่องเขียนว่ามีสิทธิอาจตั้งครรค์ได้น่ะ และช่วงนี้ที่จริงประจำเดือนต้องมาแล้ว ไม่แน่ใจว่าจาเกี่ยวกับยาคุมรึป่าวที่ทำให้ประจำเดือนมาช้า ยังไงก็กรุณาตอบให้ด้วยนะค่ะ ขอบคุณคะ
  ยังไม่พร้อม    

Comment :  2 06 December 2005
ยาคุมฉุกเฉินขัดขวางการตกไข่, ทำให้การตกไข่ช้าลงกว่าเดิม ขัดขวางการปฏิสนธิโดยสร้างเมือกขึ้นในท่อนำไข่ ทำให้อสุจิและไข่เคลื่อนที่เข้าหากันลำบากขึ้น ขัดขวางการฝังตัวของไข่ที่ได้รับการผสมแล้วยาคุมมีผลทำให้ประจำเดือนมาช้าค่ะ ความเครียดก็เช่นกัน การเปลี่ยนแปลงของร่างกายก็ด้วยนะคะจะให้ตอบชัวร์ว่าท้องหรือไม่ ก็คงจะตอบไม่ได้หรอกค่ะ แต่ในเมื่อทานยาคุมฉุกเฉินไปแล้วโอกาสจะท้องก็น้อยนะคะ เพราะยาคุมฉุกเฉินก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพยังไงก็อย่าเพิ่งเครียดเลยนะคะ ทำใจให้สบายไว้ดีกว่านะคะ ยิ่งเครียดประจำเดือนยิ่งจะมาช้านะคะ ย้ำค่ะว่า..ยาคุมมีผลทำให้ประจำเดือนมาช้า
http://www.pooyingnaka.com/sex/story.php?Category=sex&No=528เรื่องยาคุมฉุกเฉิน
  StrawberryPinky    

Comment :  3 07 December 2005
ขอบคุณค่ะ หายเครียดไปเยอะเรย
  ยังไม่พร้อม    

Comment :  4 12 December 2005
ก่อน 7 หลัง 7 หมายความว่าไงคะ


ถ้ามีเพศสัมพันธ์กันช่วงก่อน 7 หลัง 7 นี้ จะท้องหรือไม่ท้องคะ ...งง คะ
  nu_aow    

Comment :  5 23 August 2006
ถ้าเป็นรอบเดือนวันที่ 13 แล้วรอบเดือนหยุดมาวันที่ 16-17

หลังจากนั้นวันที่ 20 มีเพศสัมพันธ์ จะมีโอกาสท้องไหมคับ
  ไม่พร้อมคับ    

Comment :  6 30 August 2006
มีประจำเดือนวันที่ 30 มิถุนายน แล้วมีประจำเดือนอีกครั้งวันที่ 20 สิงหาคม ห่างจากเดือนที่แล้ว 47 วัน นับ 7 วันหลัง คือวันที่20-26 ก็จะเป็น 7 วันพอดี แต่มีเพศสัมพันธ์วันที่ 27 สิงหาคม แล้วอย่างนี้มีสิทธิท้องหรือเปล่า ใครรู้ช่วยตอบให้หน่อยน่ะค่ะไม่สบายใจเลย
  ไม่สบายใจ    

Comment :  7 16 September 2006
ถ้ามีเพศสัมพันธ์เลย 7 วันหลังไปวัน 4 วันจะปลอดภัยไหม

*ปกติประจำเดือนจะมา วันที่ 11 -12 ของทุกเดือน

*ขนาดนี้ วันที่ 16 ประจำเดือนยังไม่มาเลย

มีโอกาสตั้งท้องมากใหม
  กังวลมากคะ ช่วยตอบด้    

Comment :  10 02 December 2006
มีประจำเดือนวันที่ 19 พย และก็กินยาไปเมื่อวันที่ 26 พย และวันนี้ 1 ธค มีเลือดไหลกระปริดกระปรอย อยากทราบว่าปลอดภัยไหมคะ แงๆๆ ผิดไปแว้ววว และที่ว่า (โดยทั่วไปแล้วทานยาคุมฉุกเฉินแล้วประจำเดือนควรจะมาภายใน 2 - 3 สัปดาห์) นับจากวันที่เป็นครั้งล่าสุดหรือนับจากวันที่กินยาคะ แงๆๆ ถามใครดีอะ

และที่คุณเวบมาสเตอร์ บอกว่ายาจะไปช่วยขัดขวางการพบกันของอสุจิ และไข่ ทำให้มีประจำเดือนช้าไป และนี่มันเลือดอะไรคะ ช่วยตอบด่วนนะคะ อยู่ไกลบ้านมาก มะรู้จะทำยังไงดีคะ ได้แต่ทำสมาธืและหาข้อมูลทางเน็ต จะส่งถามเวบมาสเตอร ก็มะมีที่อยุ่คะ

  คนไกลบ้านคะ    

Comment :  11 25 October 2007
มีประจำเดือน 2 ตค. มีเพศสัมพันธ์ 13-18 ตค รอบเดือน 28 วัน มีสิทธิ์ท้องไหม
  bp    

Comment :  12 15 December 2007


คือที่ผ่านมาทุกเดือนประจำเดือนมาตรงทุกเดือนคือรอบ30วัน เมื่อเดือนที่แล้วประจำเดือนมาวันที่4พ.ย 50 แต่เดือนนี้มาคลาดเคลื่อนไป6วันคือมาวันที่9ธ.ค 50 แล้วมีอะไรกับแฟนวันที่15ธ.ค 50 (ประจำเดือนก็ยังไม่หมดดีนะคะเพราะวันที่14ธ.ค50ก็ยังมีเลือดประจำเดือนออกนิดหน่อย)อยากทราบว่ายังอยู่ในระยะปลอดภัยอยู่รึป่าวคะ มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนคะ แล้วแบบนี้ไข่จะตกอีกทีวันที่เท่าไหร่คะ ช่วยตอบด้วยนะคะ

  bn    

Comment :  13 25 December 2007
ถ้าอบเดือนมาวันที่ 6 ธ.คแล้วรอบเดือนหายวันที่12 ธ.ค อ่ะค่ะ

วันมีอะไรกับแฟนไปวันที่23 ธ.ค ที่ผ่านมาอ่ะอยสกรู้ว่าปลอดภัยไหมค่ะ กรุณาตอบด้วยนะค่ะ อยากรู้จิงๆใครรู้ช่วยตอบด้วย
  คนอยากรู้    

Comment :  14 16 January 2008
หลัง 7 มีอะไรกับแฟนจะท้องไหม แต่ประจำเดือนมาไม่ตรงเดือนแต่ไม่เคยหน้า 7 เลยสักครั้งเดียว
  ไม่เอย    

Comment :  15 25 January 2008
ถ้าประจำเดือนหมดวันที่10 มีอะไรกันวันที่17 แล้วไม่ได้กินยาคุมเลยมีสิทธิ์ท้องเลยรึป่าวค่ะ แล้วยาคุมฉุกเฉินกินบ่อยๆมีผลทำให้ท้องยากจริงรึป่าวค่ะ (ช่วยตอบกลับทางเมล์ด้วยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้า)
  มีน    

Comment :  16 26 January 2008
ถ้าเกินว่า เพิ่งหมดประจำเดือนอ่ะ หมดไม่กี่ชั่วโมงแล้วมีอะไรกันจะท้องไหมค่ะ
  กลัว    

Comment :  17 28 January 2008
อ่านแล้วทั้งสบายใจมากค่ะ ได้ความรู้เยอะเลย

และอยากถามว่า ถ้าหากว่าเป็นประจำเดือนอยู่แล้วมีเพศสัมพันธ์เกิน 1-2 ครั้งจะเป็นอันตรายมากหรือเปล่า ?
  okok    

Comment :  18 30 January 2008
อยากทราบว่า ถ้าหากมีอะไรในวันสุดท้ายของ

วันที่ประจำเดือนมา จะมีโอกาสตั้งครรภ์มั้ยคะ?
  hamster    

Comment :  19 23 February 2008
แฟนเริ่มทานยาคุมเมื่อมีประจำเดือนวันแรกแล้วหลังจากนั้นประมาณ 5 วันก็มีอะไรกันหลั่งในด้วยคับอยากทราบว่าจะมีผลต่อการตั้งครรถ์ไหมคับ
  ตะวัน    

Comment :  20 27 February 2008
  mo    

Comment :  21 02 May 2008
ถ้าสมมุติประจำเดือนเรามาวันที่ 10 11 12 แล้ววันที่13ประจำเดือนหมดแล้วมีเพศสัมพันธ์วันที่ 14 ฝ่ายชายปล่อยข้างในจะท้องไหมค่ะ (ด่วน)
  โน    

Comment :  22 21 May 2008
หนูอยากมีลูกแต่นับไม่เป็นค่ะคือประจำเดือนมาทุกวันที่15บางที่ก็16ของทุกเดือนจะต้องนับยังไงค่ะช่วยตอบหน่อยค่ะ
  น้ำ    

Comment :  23 01 June 2008
แนะนำให้พบเภสัชกรเลยนะคะ

สำหรับคนที่ไม่มั่นใจ

บอกไปให้หมดเลยค่ะ

ไม่ต้องอาย

กล้าพูดกับเภสัชกรเพื่อขอยามากินเนี่ย

ยังดีกว่ากรณีที่ไปพบหมอเพื่อขอทำแท้งนะคะ  วันที่ 9    

Comment :  24 15 June 2008
แร้วถ้า มี หลังประจำเดือน 1 วัน ปลอดภัยป่ะตอบหน่อย
  ไม่เอ่ย    

Comment :  25 25 June 2008
อยากถามว่า ปกติประจำเดือนจะมาวันที่วัน 22 ของทุกดือนเลยค่ะ แล้วก็ก่อนหน้านี้ประมาณ 4 วัน มีไรกะแฟนอ่ะค่ะ ไม่ได้ป้องกันอ่ะค่ะ แล้วพอดีเดือนนี้ประจำเดือนยังไม่มาเลยค่ะ เลยมา 4 วันแล้ว อยากรู้ว่า อย่างงี้มีสิทธิ์ท้องรึเปล่าค่ะ กังวลมากเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบนะค่ะ
  kik    

Comment :  26 31 October 2008
ถ้าประจำเดือนมาวันที่30ทุกเดือนแต่มีอะไรกับแฟน(หลั่งใน)ในวันที่30พอตกดึกรอให้ประจำเดือนมาประจำเดือนไม่มาและวันที่31ประจำเดือนก็ไมมากินน้ำโค้กขับประจำเดือนแต่ประจำเดือนก็ไม่มาแปลว่าท้องหรือเปล่า และถ้าท้องมันจะผสมกันในวันที่30หรือไม่เข้าใจจริงๆๆช่วยตอบด้วยคะ
  Lucky    

Comment :  27 19 December 2008
ดิฉันเคยท้องนอกมดลูกค่ะ ตอนนี้กังวลมากเพราะดิฉันมีอะไรกับแฟน 7 วันหลังที่มีรอบเดือน คือ มีอะไร วันที่5และวันที่7 พอดีอ่ะค่ะ ไม่ทราบว่าจะปลอดภัยรึป่าวคะ ดิฉันกลัวท้องนอกมดลูกอีกค่ะ ช่วยตอบทีนะคะ ของร้องแหละค่ะ
  bb    

Comment :  28 01 January 2009
มีเพศสัมพันธ์ก่อนประจำเดือนมา 5 วัน จะท้องมั้ยคะ
  ooo    

Comment :  29 30 July 2009
มีคำถามคับ

1.ถ้ามีอะไรกันในวันที่ 4 ของประจำเดือนเหมือนกับจาเป็นวันสุดท้าย(น่าจะ)แล้ว ผ่านมาแล้ว 45 โดยประมาณวันนับจากวันที่ประจำเดือนมาวันแรกนั้น โอกาสจะตั้งครรภ์มีสูงมั้ยครับ? แต่ก็เคยถึง35 วันก็มีนะครับ ก็ไม่เป็นไร แต่ก็มีปัจจัยที่อาจทำให้คาดเคลื่อนได้คือ อยู่ในช่วงต้องสอบ อาจเกี่ยวมั้ยครับ

รบกวนตอบด้วยครับ
  phumi    

Comment :  30 08 September 2011
"

Edit Date : 2011-09-11 20:54:55
  melody14    


 
 
 
1 ถาดน้ำแข็งกับ 12 ความสร้างสรรค์เมนูอร่อย แล้วคุณจะสนุกกับการดื่ม
 
2 9 สิ่งประดิษฐ์ที่คุณก็ทำเองได้จากแกนกระดาษทิชชู่
 
3 ทำไมคุณหิวบ่อย รีบเช็คด่วน...เรากินเพราะหิวจริงหรือ...
 
4 ของ 8 สิ่งที่ควรมีในกระเป๋าผู้หญิง
 
5 13 ชุดว่ายน้ำจากแคทวอร์คที่ไม่น่าใส่ แหวก แปลก พิศดาร