ขัดแล้วผิวหน้าผ่องขึ้นล่ะค่ะ
THE WAY SHE SMOOTHES - Soap & Glory
beWild POP Multi Liptint
 Eucer8n Dermi Capillaire สูตร Anti-Dandruff

Talk About Women


 

 ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง หาซื้อจากที่ไหนมั่นใจได้ชัวร์

การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV : Human Immunodeficiency Virus) ของหลายประเทศทั่วโลก ได้มีการตื่นตัวอย่างต่อเนื่องและมีการประชุมหารือระดับสากลเป็นประจำทุกปี เนื่องด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งในการสร้างโอกาสในการรักษาตลอดจนการตรวจเอชไอวีที่ทันสมัย โดยมีจุดประสงค์สำคัญต่ออัตราการแพร่เชื้อและการเสียชีวิตที่ลดลง สืบเนื่องจากยูเอ็นเอดส์ หรือ UNAIDS ได้กำหนดเป้าหมายในปี 2030 ผู้ติดเชื้อกว่า 90% จะต้องทราบว่าตนมีเชื้อเอชไอวีอยู่ในร่างกาย เพื่อนำไปสู่การรักษาได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งยังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีได้ปกติ

ปัจจุบันทางเลือกในการตรวจวินิจฉัยเอชไอวีได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสให้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้เข้าถึงการตรวจได้สะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนั้นความเข้าใจและการถูกตีตราทางสังคมก็มีอัตราที่ลดลงด้วยเช่นเดียวกัน สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการเปิดกว้างต่อการตรวจเลือดที่มองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อตนเองรวมถึงคนรอบข้างได้ดีกว่า ที่สำคัญคือการตรวจเอชไอวีให้ทันท่วงทีนับว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อการรักษานั่นเอง

การใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองคือทางเลือกที่ดี
กรมควบคุมโรคได้มีการผลักดันให้ ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของนโยบายการลดอัตราการแพร่ระบาดของเอชไอวีในประเทศไทย จึงได้มีการลงมติเห็นชอบโดยการประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง ในปี 2562 โดยที่ชุดตรวจนั้น ๆ จะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและมีมาตรฐานครบองค์ประกอบที่กำหนดไว้

ดังนั้นจากข้อสงสัยของหลาย ๆ คนที่ไม่มั่นใจว่า การใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง จะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วว่าหากมีความรู้เบื้องต้นในการเลือกใช้ย่อมได้ผลการตรวจเอชไอวีที่มีมาตรฐานอย่างแน่นอน ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีต่อการตรวจคัดกรองเอชไอวีเบื้องต้น โดยไม่ต้องคำนึงถึงความยุ่งยาก เช่นเดียวกับการเข้ารับการตรวจในสถานพยาบาล อีกทั้งยังมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าในแง่ของข้อมูลส่วนตัว หรือ ระยะเวลาในการรอผลตรวจที่ส่งผลต่อความมั่นใจในการดำเนินชีวิต

แหล่งจำหน่ายชุดตรวจเอชไ

  |  Post by : annfuuuu

คุณยังไม่ได้ทำการ Login ไม่สามารถโพสกระทู้ได้ค่ะ
กรุณา Login ให้เรียบร้อย

 

Comment


Advertisement

สมัครเพื่อรับข่าวสารจากเรา

* indicates required