ขัดแล้วผิวหน้าผ่องขึ้นล่ะค่ะ
THE WAY SHE SMOOTHES - Soap & Glory
beWild POP Multi Liptint
 Eucer8n Dermi Capillaire สูตร Anti-Dandruff

Talk About Women


 

 ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง หาซื้อจากที่ไหนมั่นใจได้ชัวร์

การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV : Human Immunodeficiency Virus) ของหลายประเทศทั่วโลก ได้มีการตื่นตัวอย่างต่อเนื่องและมีการประชุมหารือระดับสากลเป็นประจำทุกปี เนื่องด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งในการสร้างโอกาสในการรักษาตลอดจนการตรวจเอชไอวีที่ทันสมัย โดยมีจุดประสงค์สำคัญต่ออัตราการแพร่เชื้อและการเสียชีวิตที่ลดลง สืบเนื่องจากยูเอ็นเอดส์ หรือ UNAIDS ได้กำหนดเป้าหมายในปี 2030 ผู้ติดเชื้อกว่า 90% จะต้องทราบว่าตนมีเชื้อเอชไอวีอยู่ในร่างกาย เพื่อนำไปสู่การรักษาได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งยังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีได้ปกติ

ปัจจุบันทางเลือกในการตรวจวินิจฉัยเอชไอวีได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างโอกาสให้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้เข้าถึงการตรวจได้สะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนั้นความเข้าใจและการถูกตีตราทางสังคมก็มีอัตราที่ลดลงด้วยเช่นเดียวกัน สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือการเปิดกว้างต่อการตรวจเลือดที่มองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงต่อตนเองรวมถึงคนรอบข้างได้ดีกว่า ที่สำคัญคือการตรวจเอชไอวีให้ทันท่วงทีนับว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อการรักษานั่นเอง

การใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองคือทางเลือกที่ดี
กรมควบคุมโรคได้มีการผลักดันให้ ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของนโยบายการลดอัตราการแพร่ระบาดของเอชไอวีในประเทศไทย จึงได้มีการลงมติเห็นชอบโดยการประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง ในปี 2562 โดยที่ชุดตรวจนั้น ๆ จะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนและมีมาตรฐานครบองค์ประกอบที่กำหนดไว้

ดังนั้นจากข้อสงสัยของหลาย ๆ คนที่ไม่มั่นใจว่า การใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง จะมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วว่าหากมีความรู้เบื้องต้นในการเลือกใช้ย่อมได้ผลการตรวจเอชไอวีที่มีมาตรฐานอย่างแน่นอน ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีต่อการตรวจคัดกรองเอชไอวีเบื้องต้น โดยไม่ต้องคำนึงถึงความยุ่งยาก เช่นเดียวกับการเข้ารับการตรวจในสถานพยาบาล อีกทั้งยังมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าในแง่ของข้อมูลส่วนตัว หรือ ระยะเวลาในการรอผลตรวจที่ส่งผลต่อความมั่นใจในการดำเนินชีวิต

แหล่งจำหน่ายชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองที่ซื้อได้มั่นใจชัวร์
การเลือกซื้อชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองนั้นกล่าวได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดี แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีสิ่งที่พึงระวังอยู่หลายประเด็นด้วยกัน ทั้งในเรื่องของการเข้าถึงที่ง่ายต่อผู้ที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจมากพอ ตลอดจนความเสี่ยงต่อการเลือกซื้อชุดตรวจที่ไม่ได้มาตรฐานในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป อาจส่งผลต่อผลตรวจที่ไม่มีประสิทธิภาพได้และนำไปสู่ความเข้าใจผิด ดังนั้นทางที่ดีที่สุดในการเลือกซื้อชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง คือการซื้อในแหล่งจำหน่ายที่มีการรับรองอย่างถูกต้อง หรือ ร้านขายยาที่มีเภสัชกรให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมร่วมด้วย
ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ ชุดตรวจเอชไอวีที่ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล
ร้านขายยาทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน

พร้อมกันนี้ผู้ที่ต้องการใช้งานชุดตรวจควรทราบก่อนว่าการตรวจด้วยชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง เป็นเพียงเครื่องมือในการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น (Screening) ซึ่งหากผลการตรวจพบว่ามีเชื้อหรือไม่มีก็ตาม ควรป้องกันตัวเองอย่างต่อเนื่องรวมถึงเข้ารับการตรวจอย่างละเอียดเพื่อความมั่นใจซ้ำอีกครั้งในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากนั้น ด้วยวิธีตรวจยืนยันที่แตกต่างออกไปจากเดิมหรือภายในสถานพยาบาลโดยตรงนั่นเอง

ข้อแนะนำก่อนตัดสินใจใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง
ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวี
สิ่งสำคัญการที่จะเลือกใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ควรทำความเข้าใจพื้นฐานของเชื้อไวรัสเอชไอวีให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ แนะนำว่าอ่านจากองค์กรการแพทย์จึงจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากข้อมูลต่าง ๆ จะมีความชัดเจนและมีข้อเท็จจริงที่เหมาะสม หรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็เป็นทางเลือกที่ดีไม่แพ้กัน

พิจารณาความเสี่ยงของตนเอง
หากพบว่าตนเองได้ผ่านความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีมา และระยะเวลาพ้นช่วงการฟักตัว หรือ 30 วันมาแล้ว การตรวจด้วยชุดตรวจเอชไอวีจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีเปอร์เซ็นต์การตรวจพบได้มากกว่า (ในกรณีที่มีเชื้อเอชไอวีในร่างกาย)

เลือกซื้อชุดตรวจเอชไอวีที่ได้มาตรฐาน
เลือกซื้อชุดตรวจจากแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐาน มีการรับรองและได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าชุดตรวจเอชไอวีนั้นมีคุณภาพอย่างแท้จริง

ลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อ
ไม่ว่าผลการตรวจจะแสดงออกมาว่าพบเชื้อเอชไอวีหรือไม่ ผู้ตรวจควรตระหนักไว้เสมอว่าการป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ/แพร่เชื้อ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากบางครั้งเชื้ออาจอยู่ในระยะฟักตัวและไม่สามารถตรวจพบเชื้อได้ จึงอาจทำให้ความชะล่าใจเกิดขึ้นว่าตนไม่ติดเชื้อ ส่งผลต่อการแพร่เชื้อไปสู่คู่รักได้นั่นเอง

แน่นอนว่าหากนำหลักการที่ได้รวบรวมให้ในบทความนี้ไปปรับใช้ เพื่อเลือกซื้อชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง รับรองว่าจะได้ชุดตรวจที่น่าเชื่อถือและสามารถมั่นใจได้ว่ามีประสิทธิภาพแม่นยำตามมาตรฐานสากล ซึ่งหนึ่งในชุดตรวจที่ได้รับการรับรองให้จำหน่ายในไทยอย่างเป็นทางการ คือ ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง INSTI ที่ขึ้นชื่อว่าตรวจพบเชื้อได้เร็วที่สุดในเวลาเพียง 1 นาทีเท่านั้น โดยผ่านการรับรองจากหน่วยงานสาธารณสุขประเทศแคนาดาและไทยเป็นที่เรียบร้อย จึงเป็นทางเลือกที่มั่นใจได้ชัวร์ 100%
https://thaihivselftest.com/

  |  Post by : annfuuuu

คุณยังไม่ได้ทำการ Login ไม่สามารถโพสกระทู้ได้ค่ะ
กรุณา Login ให้เรียบร้อย

 

Comment


Advertisement

สมัครเพื่อรับข่าวสารจากเรา

* indicates required