แชร์ประสบการณ์ เตรียมตัวอย่างไร เมื่อลูกสาวมีประจำเดือนครั้งแรก !!
ขัดแล้วผิวหน้าผ่องขึ้นล่ะค่ะ
THE WAY SHE SMOOTHES - Soap & Glory
beWild POP Multi Liptint
 Eucer8n Dermi Capillaire สูตร Anti-Dandruff

ออกแบบโลโก้อย่างไรให้ดังไกลไประดับโลก

    


บางโลโก้ที่ทำให้เรารู้สึกว่า อยู่กับเราตลอดเวลา เดินทางออกไปไหนก็เห็นอยู่ทุกหนทุกแห่ง ตัวอย่างเช่น แบรนด์โลโก้ของ Sumsung โดยเฉพาะคนที่ใช้มือถือแอนดรอย์ เราจะเห็นโลโก้นี้ตั้งแต่ตื่น ดูทีวีเราก็เห็นโลโก้ Sumsung อีกที่ทีวี การที่เป็นลักษณะนี้แสดงว่าแบรนด์มีความต้องการให้เกิดภาพจำในโลโก้ของตนเอง เพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของแบรนด์ให้แข็งแกร่งขึ้น

สิ่งที่แบรนด์ขนาดใหญ่ทำการอยู่ทั่วไปคือ พยายามสร้างภาพจำ สร้างเรื่องราวให้เราได้รับรู้ถึงแบรนด์นั้น ผ่านเรื่องราวที่ต้องการสื่อสารออกไปยังผู้บริโภค สร้างแนวคิดเรื่องความไว้วางใจ ของแบรนด์ด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามด้วยการผสมผสานแบรนด์ออกแบบที่มุ่งทำให้คุณหยุดและคิด คล้อยตามเรื่องราวของแบรนด์นั้นๆ ขั้นตอนการออกแบบจะต้องมุ่งมั่นที่จะทำโลโก้ที่จดจ าได้ทันทีไว้วางใจสร้างแรงบันดาลใจชื่นชมความจงรักภักดีและความเหนือกว่าโดยนัย ความคิดสร้างสรรค์ในการใข้สีบนโลโก้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องใช้สีหลักๆ ในขั้นพื้นฐาน แล้วโลโก้เราจะประสบความส าเร็จอย่างเดียว การทดลองสิ่งใหม่ๆ ใช้สีที่ไม่เป็นที่นิยม

การสร้างแบรนด์หลังจากการเปลี่ยนแบรนด์ผ่านช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีเสน่ห์ไปจนถึงภาพธรรมดาสู่การส่งข้อความที่น่าประทับใจ ช่องทางนี้ดูเหมือนจะออกมาจากใจของนักออกแบบโลโก้ยุคแรก ๆ

ยังมีคำแนะนำในการออกแบบโลโก้ของเราได้ตรวจสอบแล้วว่า ตัวอักษรเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการออกแบบโลโก้อย่างไร และมันก็เป็นสิ่งที่นักออกแบบโลโก้ได้เลือกใช้ และนำมาใช้อย่างยอดเยี่ยม เนื่องจากการออกแบบโลโก้ โดยใช้ชื่อแบรนด์เป็นโลโก้ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจดจำชื่อแบรนด์ได้ง่ายกว่าโลโก้ที่มีลักษณะเป็นสัญลักษณ์


การตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบโลโก้

ในลักษณะการตั้งคำถามสามารถใช้ได้กับงานออกแบบโลโก้ในแต่ละแนวคิดได้เพื่อที่จะได้ทราบว่าแนวทางใดเป็นที่ชื่นชอบมากกว่า และหาข้อสรุปว่างานออกแบบโลโก้เช่นใดให้ความรู้สึกสะดุดตามากที่สุด สิ่งใดในการออกแบบโลโก้ที่คนส่วนใหญ่ชื่นชอบ หรือดึงดูดความสนใจได้มากที่สุด งานออกแบบโลโก้ชิ้นใดให้ความรู้สึกเราลงมา และสิ่งใดสะดุดตาที่สุดในงานออกแบบโลโก้ชิ้นนั้น ในการสอบถามความคิดเห็นนี้ควรมีการบันทึกเทปไว้ด้วย แล้วควรทำสรุปเพื่อเป็นข้อเสนอแนะให้แก่ลูกค้าต่อไป

การคิดค่าบริการออกแบบโลโก้เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแบรนด์
การคิดค่าออกแบบในการสร้างแบรนด์นั้น นักออกแบบแบรนด์ส่วนใหญ่ มักคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ จากค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ นั้นซึ่งอาจเริ่มต้นตั้งแต่ไม่กี่หมื่นบาท จนถึงหลายล้านบาท ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร รวมถึงความมีชื่อเสียง และประสบการณ์ของบริษัทที่ทำหน้าที่ออกแบบนั้นด้วย และกรณีที่ลูกค้าเห็นว่าค่าใช้จ่ายของโครงการสูงเกินไป นักออกแบบควรพิจารณาช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนใดลงได้บ้าง โดยพิจารณาว่าสิ่งใดที่ลูกค้ารับผิดชอบเองได้ เช่นการวิจัย และให้ฝ่ายวิจัยของบริษัทดำเนินการเองเป็นต้น เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสร้างแบรนด์

--------------------------------------------------------------
อ้างอิง
https://g.page/LogoBigbang
https://maps.google.com/maps?cid=4811272155779774540
พื้นที่: เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510  
ภาพประกอบ: Clker-Free-Vector-Images จาก Pixabay
เนื้อหา: หนังสือการออกแบบอัตลักษณ์
--------------------------------------------------------------

Add Comment


Advertisement

สมัครเพื่อรับข่าวสารจากเรา

* indicates required