เอ็นบีแอล ซิงค์ เอซี พลัส

แมลงสาบใช้อวัยวะใดในการฟัง


กระทำโดยนักวิจัยอิสระกลุ่มหนึ่ง ใน ฟิจิ อียิปต์... กาบอง .. ไมอามี่ หรือ วารินชำราบ ฯ ไม่แน่ใจครับ.. ไม่ต้องสนมันครับ เอาว่าวิจัยที่ใดสักที่ก็แล้วกัน แนวคิดพื้นฐานก็คือ แมลงสาบ ตาบอด แล้วมันไปไหนต่อไหนได้อย่างไร ? มันต้องมีหูที่ดีแน่ๆ จึงสามารถจับเสียง หรือ การสั่นสะเทือนต่างๆ ไปจนกระทั่ง มันสามารถเดิน หรือ บินไปไหนต่อไหนได้

อุปกรณ์ที่ใช้
1. กล่องไม้ขีดไฟ
2. แมลงสาบ 4 ตัว

นักวิจัยตั้งสมมติฐานไว้ ว่าแมลงสาบจะต้องใช้อวัยวะ 4 อย่างนี้แหละในการได้ยิน.. คือ
หนวด - ปีก - หัว - หรือ.. ขา
กล่องไม้ขีดที่ 1... พวกเขานำแมลงสาบมา เด็ดหนวดออก แล้วใส่กล่องเหมือนเดิม
กล่องไม้ขีดที่ 2. .. เด็ดหัวมันออก แล้วใส่กล่องไว้
กล่องไม้ขีดที่ 3.... เด็ดปีกออกแล้วใส่กล่องไว้
กล่องไม้ขีดที่ 4..... เด็ดขาแมลงสาบออกทั้งหมดแล้วใส่กล่อง

การทดลองเริ่มต้นขึ้น .. โดย พวกเขาเปิดกล่องแมลงสาบที่ 1 ออก.. แล้วตะโกน GO.! GO !! GO !!!!! [แมลงสาบพวกนี้เป็นสายพันธุ์ต่างชาติ]
กล่องที่ 1 แมลงสาบวิ่งออกไปตามเสียงตะโกน แม้ไม่มีหนวด
กล่องที่ 2 แมลงสาบทะยานไปเต็มกำลังแม้ไม่มีส่วนหัว !!!!
กล่องที่ 3 แมลงสาบใส่ตีนหมา หายลับไป แม้ไม่มีปีก !!!
...
กล่องสุดท้าย แมลงสาบที่ไม่มีขา นิ่ง.. !!! และ นิ่ง... มิใส่ใจเสียง GO GO GO !!!!
นักวิจัยทั้งหมด กระโดดกอดกันกลม กับสิ่งที่ได้ค้นพบ.. พวกเขาสรุปงานวิจัยนี้ทันที ว่าแท้แล้วแมลงสาบนั้น ใช้ "ขา" ในการได้ยินBecoplus

รับข่าวสารจากเรา

* indicates required