Instax wide

สิ่งที่เท้าทุกคู่ต้องการ


1. เลือกรองเท้าคู่ที่สวมพอดี อย่าซื้อคู่ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขสารพัด เพราะในที่สุดเท้าคุณจะเป็นฝ่ายพัง

2. หัวรองเท้าที่มีลักษณะกลมจะใส่สบาย

3. ส้นรองเท้าที่ดีควรเป็นส้นยางหรือส้นที่รองรับแรงกระแทกได้ดี และควรหลีกเลี่ยงส้นที่สูงเกินไป

4. หมั่นล้างเท้าทุกวันให้สะอาดด้วยสบู่ และล้างคราบสบู่ออกให้หมด เช็ดให้แห้งโดยเฉพาะตรงซอกนิ้ว แล้วโรยแป้งบ้า งเพื่อควรสบาย ของเท้า

5. เล็บเท้าควรตัดเป็นเส้นตรง ระวังอย่าให้สั้นเกินไป อย่าตัดเฉียง หรือแคะมุมเล็บ

6. ใส่ถุงเท้าคู่สะอาดซึ่งเปลี่ยนใหม่ทุกวัน

7. หมั่นสลับคู่รองเท้าเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ
 


Pooyingnaka Wellness