CHARLES & KEITH เผยคอลเลคชั่น “SPRING SUMMER 2024” ผสมผสานความรื่นรมย์จากสัมผัสที่แตกต่าง

20 ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิง !!!
ทราบหรือไม่คะ ว่าวันที่ 8 มีนาคมของทุกปีคือวันสตรีสากล (International Women′s Day) และปีนี้ดำเนินติดต่อกันมาเป็นปีที่ 101แล้ว
ผู้หญิงหลายคนอาจไม่ทราบว่าพวกเธอควรจะเฉลิมฉลองหรือสิ้นหวังกับวันนี้ดี หลายคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และมีอิสระในการกระทำสิ่งใดๆได้อย่างเต็มที่ ขณะที่ผู้หญิงในอีกหลายสังคมยังต้องตกเป็นชนชั้นล่างของสังคม และได้รับการกดขี่ข่มเหงอย่างที่เราคาดไม่ถึง

เวิลด์ อีโคโนมิกส์ ฟอรัมเคยกล่าวไว้ว่า กว่าร้อยละ 85 ของผู้หญิงทั่วโลก มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และได้รับสิทธิต่างๆที่เพิ่มขึ้นกว่าเมื่อก่อน ขณะที่ในอีกบางด้าน อาทิ เศรษฐกิจและการเมือง ผู้หญิงยังคงมีที่ทางในวงการเหล่านี้เพียงน้อยนิด และจำเป็นต้องมีหนทางในการพัฒนาอีกมาก

อ็อกซ์แฟม ระบุว่า ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงยังคงมีอยู่เสมอ แม้แต่ในสังคมที่เจริญแล้ว และเนื่องในโอกาสวันสำคัญดังกล่าว เว็บไซต์ดิ อินดิเพนเดนท์ของอังกฤษ ได้จัดอันดับ ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงในด้านต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 20 ข้อดังนี้

1. ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเป็นผู้หญิง ไอซ์แลนด์

ไอซ์แลนด์ถือเป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชายมากที่สุด เมื่อพิจารณาถึงประเด็นด้านการเมือง การศึกษา การทำงาน และดัชนีชี้วัดด้านสุขภาพ ขณะที่ประเทศที่เลวร้ายที่สุดตกเป็นของ"เยเมน" และประเทศที่"อันตรายที่สุด"สำหรับสตรีก็คือ "อัฟกานิสถาน"

2. ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเป็นนักการเมือง รวันดา

 รวันดาถือเป็นประเทศเดียวที่ผู้หญิง กลายเป็น"เสียงส่วนใหญ่"ในรัฐสภา โดยสตรีครองตำแหน่งถึง 45 จาก 80 ที่นั่ง ขณะที่ประเทศที่ไม่มีสตรีดำรงตำแหน่งใดๆในรัฐสภาเลยก็คือ ซาอุดิอาระเบีย เยเมน กาตาร์ โอมาน และเบลิซ

3. ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเป็น"แม่" นอร์เวย์

นอร์เวย์ถือเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับผุ้หญิงที่กำลังจะกลายเป็นแม่ หรือเป็นแม่แล้ว  โดยมีอัตราการเสียชีวิตระหว่างการคลอดบุตรต่ำที่สุดในโลก หรือเพียง 1 ใน  7,600 คน ซึ่งเป็นผลมาจากวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า  ส่วนประเทศที่คนเป็นแม่ต้องกังวลมากที่สุดคือ "อัฟกานิสถาน" ซึ่งผู้หญิงมีโอกาสเสียชีวิตจากการคลอดบุตรสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง 200 เท่า หรือมากกว่าการเสียชีวิตจากการโดนระเบิดหรือลูกกระสุน

4. ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการ"อ่าน"และ"เขียน" เลโซโธ

อัตราการรู้หนังสือของสตรีในเลโซโธอยู่ในระดับที่สูงกว่าผู้ชายค่อนข้างมาก  โดยสตรีกว่าร้อยละ 95 สามารถอ่านออกเขียนได้ เปรียบเทียบกับผู้ชายที่อยู่ที่ร้อยละ 83  ขณะที่ประเทศที่สตรีมีอัตราการรู้หนังสือต่ำที่สุดในโลกคือ"เอธิโอเปีย" ซึ่งสตรีเพียงร้อยละ 18 เท่านั้นที่สามารถอ่านออกเขียนได้ เปรียบเทียบกับผุ้ชายซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 42

5. ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการดำรงตำแหน่ง"ประมุขแห่งรัฐ" ศรีลังกา

ก่อนหน้านี้ ศรีลังกามีสตรีที่ก้าวขึ้นเป็นผู้นำประเทศนานกว่า 23 ปีแล้ว  ขณะที่ประเทศอย่างสเปน และสวีเดน ไม่เคยมีผู้นำประเทศที่เป็นสตรีเลย

6. ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการอยู่ในวงการศิลปะ สวีเดน

สภาศิลปะสวีเดน ได้ริเริ่มให้มีการปรับปรุงความเท่าเทียมกันระหว่างเพศในวงการศิลปะมานานแล้ว ขณะที่สถาบันภาพยนตร์สวีเดน ได้บัญญัติให้มีการแบ่งค่าตัวหรือรายได้อย่างเท่าเทียมกัน ระหว่างเพศหญิงและเพศชาย นอกจากนั้นยังมีการกำหนดโควต้าสำหรับผู้หญิงที่อยู่ในวงการผลิตภาพยนตร์อีกด้วย  ส่วนที่อังกฤษ มีผู้หญิงที่เป็นผู้กำกับภาพยนตร์เพียงร้อยละ 6 เท่านั้น  และร้อยละ 12 ของนักเขียนบทเป็นสตรี

7. ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ประเทศไทย

ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีอัตราผู้บริหารที่เป็นสตรีสูงสุด ถึงร้อยละ 45  ขณะที่ญี่ปุ่น มีผู้หญิงเพียงร้อยละ 8 เท่านั้น ที่อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

8. ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการให้กำเนิดบุตร กรีซ

กรีซถือเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับผู้หญิงในการให้กำเนิดบุตร  โดยมีทารกเพียง 1 ใน  31,800 รายเท่านั้น ที่เสียชีวิตหลังการคลอด  ส่วนประเทศที่เสี่ยงมากที่สุด เชื่อกันว่าน่าจะเป็นประเทศเกิดใหม่อย่าง"ซูดานใต้"  เนื่องจากมีนางพยาบาลผดุงครรภ์ทั้งประเทศอยู่เพียง 20 คนเท่านั้น

9. ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ บาฮามาส

บาฮามาส เป็นประเทศที่สตรีมีบทบาทและมีโอกาสในด้านเศรษฐกิจสูงที่สุด  โดยช่องว่างระหว่างเพศทางเศรษฐกิจของที่นี่ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา อยู่ที่ร้อยละ 91 ขณะที่"เยเมน"ซึ่งอยู่ในอันดับสุดท้าย มีช่องว่างระหว่างเพศทางเศรษฐกิจ สูงถึงร้อยละ 32

10. ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเป็นผู้สื่อข่าว ภูมิภาคแคริบเบียน

ภูมิภาคแคริบเบียน ถือเป็นภูมิภาคที่มีสัดส่วนของรายงานข่าวทางโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์  ที่รายงานโดยผู้หญิงสูงสุด ถึงร้อยละ 45  ขณะที่แอฟริกาอยู่ในลำดับสุดท้ายที่ร้อยละ 30  ยุโรปอยู่ที่ร้อยละ 35 

11. ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการมี "สิทธิในการเลือก"  สวีเดน

สวีเดนเป็นประเทศที่อนุญาตให้สตรีสามารถทำแท้งได้ โดยมีมีกฎข้อบังคับใดๆ หากอายุครรภ์ไม่เกิน 18 เดือน โดยไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องหรือทำหนังสืออนุญาตใดๆ  ส่วนเอล ซัลวาดอร์ ฟิลิปปินส์ และนิคารากัว ถือเป็นประเทศที่สตรีขาดอิสระมากที่สุด เนื่องจากได้มีการออกกฎหมายห้ามการทำแท้งในทุกกรณี ภายในระยะครรภ์ 24 สัปดาห์ โดยจะต้องมีแพทย์อย่างน้อย 2 คน เซ็นหนังสือยินยอม 

12. ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมด้านแรงงาน บุรุนดี 

บุรุนดี ถือเป็นประเทศที่สตรีมีส่วนร่วมในด้านแรงงานสูงสุด และถือเป็นประเทศเดียวที่สตรีมีส่วนร่วมทางการเมืองสูงกว่าเพศชายที่ร้อยละ 92 ต่อ 88  ขณะที่ประเทศที่อยู่ในลำดับท้ายสุดคือ"ปากีสถาน" ซึ่งมีอัตราการมีส่วนร่วมในด้านแรงงานของเพศชายที่มากกว่าเพศหญิงถึง 4 เท่า

13. ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการหารายได้ ลักเซมเบิร์ก

ลักเซมเบิร์ก อยู่ในอันดับหนึ่งร่วมกับนอร์เวย์ สำหรับการมีรายได้โดยประมาณสูงที่สุด  โดยผู้หญิงสามารถมีรายได้เฉลี่ยถึง 40,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ซึ่งเทียบเท่ากับผู้ชาย ขณะที่ผู้หญิงชาวซาอุดิอาระเบีย ถือเป็นประเทศที่สตรีมีรายได้ต่ำสุด ประมาณ 7,157 ดอลลาร์ ขณะที่ผู้ชายได้รับมากกว่าถึง 36,727 ดอลลาร์

14. ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย  กาตาร์

 กาตาร์เป็นประเทศที่สตรีเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสูงกว่าเพศชาย ในสัดส่วน 6 ต่อ 1 คน ทั้งนี้ ยังคงมีข้อสงสัยที่ว่า การลงทุนด้านการศึกษาของรัฐบาลกาตาร์  นำไปสู่การนำสตรีเข้าสู่วงการเศรษฐกิจหรือไม่  ขณะที่"ชาด" ผู้ชายมีอัตราเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสูงกว่าผู้หญิงถึง 3 เท่า

15. ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการมีอายุยืน ญี่ปุ่น 

 ตามข้อมูลของสหประชาชาติ สตรีญี่ปุ่นมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวที่สุดที่ 86.1 ปี หรือสูงกว่าผู้ชายที่อยู่ที่ 79 ถึง 7 ปี  ขณะที่สตรีชาวโมแซมบิก มีอายุขัยเฉลี่ยสั้นที่สุดในโลกเพียง 39 ปี

16. ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการมีเวลาว่าง เดนมาร์ก

ผู้หญิงเดนมาร์กมีเวลาว่างมากกว่าเพศชาย หรือใช้เวลาในการทำภารกิจการงานมากกว่าผู้ชายเพียง 57 นาทีในแต่ละวัน หรือมากที่สุดในกลุ่มประเทศในองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ โออีซีดี จำนวน 34 ประเทศ  ขณะที่สตรีชาวเม็กซิกัน ถือว่าต้องรับหน้าที่หนักที่สุด  โดยต้องใช้เวลาในการทำภารกิจประจำวันมากกว่าเพศชายถึง 4 ชั่วโมง 21 นาที

17. ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเป็นนักกีฬา สหรัฐอเมริกา  

 จากสถิติพบว่า นักกีฬาหญิงชาวอเมริกัน ติดอันดับ 10 นักกีฬาหญิงที่มีรายได้สูงสุดประจำปี 2011 ถึง 5 คน   ส่วนซาอุดิอาระเบีย เป็นประเทศที่ไม่เคยส่งผู้หญิงไปแข่งกีฬาโอลิมปิกเลย  และไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเล่นกีฬาใดๆในโรงเรียนของรัฐ

18. ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการ"ทิ้งสามี"  กวม

กวม เป็นประเทศเล็กๆในเขตโพลีนีเซีย กลางมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งมีอัตราการหย่าร้างสูงสุดในโลก  ขณะที่กัวเตมาลา มีอัตราการหย่าร้างต่ำที่สุด

19. ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการขับรถยนต์ อินเดีย 

อินเดียเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงที่ต้องการบุกเข้าสู่โลกของผู้ชาย โดยเฉพาะในวงการขับรถแท็กซี่  กลุ่มเอ็นจีโอในกรุงนิวเดลี ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่สตรีที่ต้องการเข้าสู่บริษัทแท็กซี่ที่ดำเนินการโดยสตรีทั้งหมดเป็นเจ้าแรก  โดยซาอุดิอาระเบีย เป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงขับรถในทุกกรณี

20. ประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานที่ใช้ทักษะสูง จาไมก้า 

จาไมก้า เป็นประเทศที่มีสัดส่วนสตรีที่ทำงานในสาขาที่ต้องใช้ทักษะในระดับสูง อาทิ สมาชิกสภานิติบัญญัติ เจ้าหน้าที่ระดับสูง และผู้จัดการ ในระดับสูงสุดที่ร้อยละ 60  โดยสตรีชาวเยเมน ทำงานในตำแหน่งดังกล่าวเพียงร้อยละ 2

 

ขอบคุณ ที่มา : มติชนออนไลน์

Smooto Shopee Mall


สมัครเพื่อรับข่าวสาร

* indicates required

Intuit Mailchimp

Interest Product