Gluta Marine Collagen Lycopene Complex

สยามพิวรรธน์ ร่วมสนับสนุนวันสตรีสากล ส่งเสริมความหลากหลาย เท่าเทียม


สยามพิวรรธน์ ร่วมสนับสนุนวันสตรีสากล ส่งเสริมความหลากหลาย เท่าเทียมสยามพิวรรธน์ ร่วมสนับสนุนวันสตรีสากล (International Women’s Day หรือ IWD) 8 มีนาคม 2566 ตอกย้ำจุดยืนองค์กรที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมความหลากหลายและบทบาทของผู้หญิง ภายใต้แคมเปญหลักของ IWD คือ #EmbraceEquity เดินหน้าสู่การเป็นองค์กรต้นแบบในการส่งเสริมความหลากหลาย (Diversity) และ ความเท่าเทียม (Equality)  พร้อมเปิดประตูสู่โอกาสให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้เติบโตพร้อมกับองค์กร (Well Growing Platform) และร่วมสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ 

สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่เป็นเจ้าของโครงการที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม และสยามพรีเมียมเอาท์เล็ต กรุงเทพ มีพนักงานหญิงในองค์กรและอยู่ในระดับบริหารมากกว่า 67% ภายใต้การขับเคลื่อนของ ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ แม่ทัพหญิงแกร่ง ผู้นำพาธุรกิจก้าวข้ามทุกข้อจำกัดและมุ่งหน้าสู่อนาคตอย่างเข้มแข็ง อีกทั้งยังมีการันตีจากองค์กรระดับสากล อาทิ รางวัลสาขาสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศจาก UN Women 2022 Thailand Women’s Empowerment Principles (WEPs) Awards และรางวัล Excellence in Women Empowerment Strategy จาก HR Excellence Awards 2022 เบื้องหลังความสำเร็จเกิดจากพลังของผู้หญิงที่ร่วมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตและเดินหน้าต่อไปอย่างแข็งแกร่ง เรามาทำความรู้จักพวกเธอกัน  กัลยรักษ์ ปิยะคุณ ผู้บริหารสายงานวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและธุรกิจ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด 
“เราตระหนักดีว่าภายใต้ความแตกต่างของผู้คนในสังคมที่หลากหลาย ถือเป็นเสียงสะท้อนที่มีความหมายและทำให้เราต้องคิดและพัฒนายิ่งขึ้นไปอีก ในยุคที่เปิดกว้างและไร้ข้อจำกัดดังเช่นปัจจุบัน ผู้หญิง ผู้ชาย และกลุ่ม LGBTQ คือกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องเคารพในทุกๆ ความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม”ยุพรัตน์ บุญธรรม ผู้บริหารสายงานพัฒนาระบบงานและบริหารความเสี่ยง บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด  
“ผู้หญิงเป็นกลไกสำคัญในการออกแบบแนวปฏิบัติที่ชัดเจน โปร่งใส และควบคุมให้การดำเนินงานสอดคล้องตามข้อกำหนด ผู้หญิงมีทักษะการจัดการในภาวะวิกฤตที่เยี่ยมยอด ทั้งเด็ดขาดชัดเจน และยืดหยุ่นละเอียดอ่อน ช่วยให้องค์กรพร้อมรับมือและปรับตัวทันต่อทุกสถานการณ์”  สรัลธร อัศเวศน์ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด 
“ศูนย์การค้าต่างๆ ในกลุ่มสยามพิวรรธน์ได้สร้างปรากฏการณ์ที่เป็น Talk of the World ตอกย้ำการเป็น Global Destination ซึ่งขับเคลื่อนผ่านพลังจากทุกภาคส่วน พร้อมดึงศักยภาพของสุดยอดฝีมือจากทีมทำงานผู้หญิง ที่มีความละเอียดอ่อน ลึกซึ้ง ทั้งยังเปิดรับความหลากหลายจากทุกเจเนอเรชั่นโดยไม่จำกัดเพศ เปิดโอกาสร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีที่สุด เป็นเวทีที่ทุกคนได้แสดงออกและเรียนรู้ เติบโตไปกับองค์กร เพิ่อนำเสนอสุดยอดประสบการณ์ระดับโลกที่แท้จริง”ชนิสา แก้วเรือน ผู้บริหารกลุ่มงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด 
“เราเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย (Diversity) และพร้อมปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคใหม่ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเพศไหน ได้มีส่วนร่วมนำเสนอไอเดีย โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีพลังสร้างสรรค์อย่างเต็มเปี่ยม สามารถพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อที่จะสร้างปรากฏการณ์เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าอยู่เสมอ”   อรดิศ สนิทวงศ์  ผู้บริหารกลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และ CSR บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด  
“สยามพิวรรธน์มีโครงการและกิจกรรมมากมายที่แสดงถึงปณิธานการขับเคลื่อนธุรกิจที่เอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับผู้คน ชุมชนและสังคม (Net Positive Impact) ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการมอบโอกาสและสร้างความเท่าเทียมให้กับผู้คนทุกกลุ่มในสังคมโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสเพศหญิง เรายังคงเดินหน้าสานต่อเพื่อตอกย้ำอุดมการณ์ส่งเสริมความหลากหลายและความเท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี”ธณพร ตันติยานนท์ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจศูนย์การค้า สยามพารากอน 
“สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม ดังนั้นการมองหานวัตกรรมและกิจกรรมรูปแบบใหม่ การสร้างแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ที่สามารถรองรับกลุ่มคนทุกเจเนอเรชั่น ตอบโจทย์ความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ คือวิถีและหนทางที่ทำให้ศูนย์การค้าในเครือของสยามพิวรรธน์ ยังครองความเป็นที่ 1 ในใจของผู้คนได้จนถึงทุกวันนี้”ปารีสา จาตนิลพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มธุรกิจ Concept Shop สยามพิวรรธน์   
“ระบบนิเวศธุรกิจของสยามพิวรรธน์ คือความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่พร้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยเป้าหมายที่มุ่งสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกัน เรามีแพลตฟอร์มที่ให้โอกาสกับผู้คนในสังคมจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการหญิง หลายต่อหลายท่านได้เป็นผู้ส่งมอบคุณค่าผ่านผลงานที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัว”กัลยกร ศินีธนัน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายงานประสิทธิภาพองค์กร สยามพิวรรธน์ 
“การทำงานในแบบฉบับของ HR ยุคใหม่ นอกจากจะเป็นการผสมผสานศาสตร์และศิลป์เพื่อบริหารคนในองค์กรให้ทำงานได้อย่างมีความสุขควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะและความรู้ จนสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างเต็มศักยภาพแล้ว บนมิติของความหลากหลายเรายังมุ่งมั่นในการยกระดับและให้ความสำคัญต่อเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ สิทธิสตรี เพื่อเปิดกว้างให้ทุกคน ได้มีเวทีแสดงความสามารถ และมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย (Well-growing platform)”  ฐนุชดี เสรีวัฒโนภาส Customer Journey Strategist บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
“สยามพิวรรธน์เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้และทดลองทำสิ่งใหม่ (Pioneer) เป็นองค์กรที่ไม่เพียงแต่เปิดเวทีให้กับผู้หญิงได้แสดงความสามารถเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้เพศอื่นๆ ได้พัฒนาและเรียนรู้ตลอดเวลา ทำให้สามารถต่อยอดความคิดไปสู่บริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้คนในยุคปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น”
NADE’ Jelly Collagen + Vitamin C โปรโมชัน x 2 packs!!

รับข่าวสารจากเรา

* indicates required