“FARM TO FACE COLLECTION” (ฟาร์ม ทู เฟส คอลเลกชั่น) ชีทมาสก์ที่อุดมไปด้วยสารสกัดธรรมชาติจากทั่วโลก
ขัดแล้วผิวหน้าผ่องขึ้นล่ะค่ะ
THE WAY SHE SMOOTHES - Soap & Glory
beWild POP Multi Liptint
 Eucer8n Dermi Capillaire สูตร Anti-Dandruff

Talk About Women


 

 พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
ตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จึงทำให้ทรงทราบปัญหาความทุกข์ยากที่บังเกิดแก่พสกนิกรของพระองค์ และนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดการดำเนินงานพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ปรากฏอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นจำนวนมากมายเกินกว่าจะพรรณนาได้หมดสิ้น

งานพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกโครงการ ล้วนตั้งอยู่บนหลักการที่ทรงพระราชทานว่า “ทำให้ง่าย และให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ” แต่เบื้องหลังความง่ายดังกล่าวนั้น คือการกลั่นกรอง “ความรู้” และ”ความคิด” จากการค้นคว้าทดลองตามหลักวิชา นำมาปรับจากทฤษฎีให้เป็นทางปฏิบัติ ที่มีประสิทธิภาพสูง สอดคล้องกับสภาพของประเทศและเหมาะสมต่อการนำไปใช้ในแต่ละภูมิภาค และเพราะปัญหา ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเฉพาะภูมิภาคใดภาคหนึ่งเท่านั้น

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงปรากฏให้เห็นแม้ในท่ามกลางมหานครของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานด้านใดก็ตาม ข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่เป็นที่ประจักษ์มาโดยตลอดคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างที่ล้ำเลิศของงานพัฒนา ด้วยทรงให้ความสำคัญกับการค้นคว้า วิเคราะห์และทดลองครั้งแล้วครั้งเล่า ก่อนที่จะนำผลลัพธ์ที่ได้มาพระราชทานแก่ประชาชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ต่อไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือพระมหากษัตริย์ที่ทรงทำงานหนักที่สุด ทรงตรากตรำพระวรกาย

เพื่อพสกนิกรของพระองค์ เพื่อเป็นแนวทางสำคัญสำหรับประชาชาติไทย ในการริเริ่มสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติสืบไป

โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา  |  Post by : aommiefern

คุณยังไม่ได้ทำการ Login ไม่สามารถโพสกระทู้ได้ค่ะ
กรุณา Login ให้เรียบร้อย

 

Comment

Comment. 1

วิกฤตการเมือง ยุติได้ด้วยพระบารมี
โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิได้มีพระราชประสงค์ที่จะทรงมีบทบาททางการเมือง แต่ในยามที่ประเทศชาติตกอยู่ท่ามกลางภาวะวิกฤต เหตุการณ์ก็จะคลี่คลายลงได้ด้วยพระบารมีทุกครั้งไป ความขัดแย้งทางการเมืองครั้งสำคัญเกิดขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคม พุทธศักราช 2516 วันมหาวิปโยค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมใจให้ประชาชนมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ ช่วยคลี่คลายวิกฤตลงได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับเหตุการณ์รุนแรงในวัน พฤษภาทมิฬ เมื่อพุทธศักราช 2535 ประเทศชาติต้องสูญเสียเลือดเนื้อคนไทยด้วยกันเองอีกครั้ง และประชาชนก็ได้ประจักษ์ในพระปรีชาญาณอีกครั้งเช่นกัน
“แล้วก็ใครจะชนะ ไม่มีทางชนะ อันตรายทั้งนั้น มีแต่แพ้ คือต่างคนต่างแพ้ ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้ แล้วก็ที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติ จะมีประโยชน์อะไรกับชัยชนะบนกองซากปรักหักพังของบ้านเมือง”
พสกนิกรชาวไทยโชคดีที่สุดแล้วที่มีพระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงกระทำทุกอย่างเพื่อความผาสุกร่มเย็นของราษฎรของพระองค์โดยแท้


  |  Comment by : aommiefern

Advertisement

สมัครเพื่อรับข่าวสารจากเรา

* indicates required