Wacoal Soft

Talk About Women

 

เมื่อการเลือกหลักสูตรการเรียนต้องเน้นไปที่ความต้องการของลูกเป็นหลัก

เราเคยตั้งคำถามกับตัวเองหรือไม่ ว่าเราเป็นพ่อแม่แบบไหน และเราเคยฟังเสียงและความต้องการของลูกหรือไม่ เราใส่ใจสิ่งที่ลูกต้องการจริงๆหรือเราเอาความต้องการของตัวเองเป็นหลักเพราะเราคิดว่า เรานั้นคือพ่อแม่ และหน้าที่หลักของพ่อแม่คือต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูก ซึ่งบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดที่เราตระหนักนั้น อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ลูกต้องการ ดังนั้นแล้ว การได้พูดคุยกันอย่างลึกซึ้งและเข้าใจ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ หากลูกเราชอบกิจกรรมที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ และมองว่ากิจกรรมที่เน้นวิชาการมากเกินไปทำให้เขาเครียด เราก็ต้องฟังลูกและเลือกหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของเขา .

มันอาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ได้วางแผนทุกอย่างตั้งแต่เมื่อรู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตเล็กๆกำลังเติบโตในครรภ์ และกำลังจะมาเป็นสมาชิกคนสำคัญในครอบครัว และหากต้องเลือกหลักสูตรการศึกษาที่ใช่สำหรับบุตรหลายแล้วล่ะก็ ตัวเลือกที่พ่อแม่เล็งไว้ คงไม่พ้นหลักสูตร International school เพราะมีให้เลือกเรียนอย่างหลากหลายและต่อยอดหากต้องการส่งลูกไปเรียนต่างประเทศ ซึ่งแม้ว่าค่าใช้จ่ายจะสูงมาก แต่ถ้ามองในเรื่องของการลงทุนเพื่อการศึกษาที่ดีของลูกแล้ว ถือว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน กิจกรรมที่จะสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็กๆนั้น เว็บไซต์ 6301kiettisako ได้แชร์ไว้ว่า กิจกรรมที่จะสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตต้องเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ซึ่งลักษณะของกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการสร้างและพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียน มีทั้งกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมค้นพบความรู้หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตในด้านการคิดวิเคราะห์การคิดตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสผู้เรียน แสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ข่าวสาร เหตุการณ์สถานการณ์ หรือ ประสบการณ์ของผู้เรียน และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้สืบค้นหรือ ศึกษาค้นคว้าคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสื่อต่าง ๆ และแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้สะท้อนตนเองเชื่อมโยงกับชีวิตและ การดำเนินชีวิตในอนาคต กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้ลงมือกระทำกิจกรรมลักษณะต่าง ๆ ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมค่าย กิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมชมรม/ชุมนุม กิจกรรมโครงงาน/โครงการ กิจกรรมอาสา เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะชีวิต เช่น ได้เสริมสร้างสัมพันธภาพและใช้ทักษะการสื่อสาร ได้ฝึกการจัดการอารมณ์และความเครียดของตนเอง ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ทำให้เข้าใจผู้อื่น นำไปสู่การยอมรับความคิดเห็น ผู้อื่น รู้จักไตร่ตรอง ทำความเข้าใจและตรวจสอบตนเองทำให้เข้าใจตนเองและ เห็นใจผู้อื่น ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม ได้แสดงออกด้านความคิด การพูด และการทำงานมีความสำเร็จ ทำให้ได้รับคำชม เกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่าตนเอง นำไปสู่ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและสังคม31 Jan 2022 |  Post by : Brighterday007

 

Comment

คุณยังไม่ได้ทำการ Login ไม่สามารถ Comment ได้ค่ะ
กรุณา Login ให้เรียบร้อย


Pooyingnaka Wellness

Lasted Board

สมัครเพื่อรับข่าวสาร

* indicates required

Intuit Mailchimp

Interest Product